di du lich phai co so tien bao nhieu trong tai khoan