Thư mời ” Lễ ra mắt tập đoàn Việt Trí” & ” Khai trương siêu thị thế giới hàng Nhật Jmarket”