Home / kinh nghiệm du học / CÙNG VIỆT TRÍ TÌM HIỂU 6 TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở QUẬN MINATO-KU (TOKYO)

CÙNG VIỆT TRÍ TÌM HIỂU 6 TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở QUẬN MINATO-KU (TOKYO)

CÙNG VIỆT TRÍ TÌM HIỂU 6 TRƯỜNG NHẬT NGỮ Ở QUẬN MINATO-KU (TOKYO)

  1. EDO CULTURAL CENTER

江戸カルチャーセンター

 

Address 7-10-9 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Phone 03-3589-0202
Fax 03-3589-0233
URL http://www.edocul.com
Email info@edocul.com
Tên gốc Ichinose Makoto
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 16/11/1984
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 53
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,460,000 Y

 

2.      TOKYO JAPANESE LANGUAGE CENTER

東京日本語センター

 

Address 3-5-4 Shiba Kouen, Minato-ku, Tokyo 105-0011
Phone 03-3433-3378
Fax 03-3433-3641
URL http://www.tjlc.jp
Email info@tjlc.jp
Tên gốc Nitoguri Shin
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 2/4/1962
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 161
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,375,500 Y

 

3.      UJS LANGUAGE INSTITUTE

UJS Language Institute

 

Address U3-3-29 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032
Phone 03-5545-6941
Fax 03-5545-6942
URL http://ujsli.jp
Email info@ujsli.jp
Tên gốc Asahi Erika
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 1/4/1986
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 34
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,390,000 Y

 

4.      THE KAZANKAI FOUNDATION THE TOA LANGUAGE INSTITUTE

一般財団法人霞山会東亜学院

 

Address Akasaka Kazan Bldg 3F,. 2-17-47 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Phone 03-5575-6303
Fax 03-5575-6309
URL http://toagakuin.kazankai.org/
Email bosyu@kazankai.org
Tên gốc Abe Junichi
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 1/4/1982
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 0
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,370,000 Y

 

5.      AOYAMA INTERNATIONAL EDUCATION INSTITUTE JAPANESE LANGUAGE CENTER

青山国際教育学院日本語センター

 

Address Aoyama Center Bldg. 3F, 3-8-40 Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062
Phone 03-3403-3186
Fax 03-3403-1815
URL http://www.aoyama-international.com/
Email info@aoyama-international.com
Tên gốc Murakami Makoto
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 12/7/1988
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 118
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,400,000 Y

 

 

6.      TOKYO GALAXY JAPANESE LANGUAGE SCHOOL

東京ギャラクシー日本語学校

 

Address 5-10-10 Shiba, Minato-ku, Tokyo 108-0014
Phone 03-6280-5830
Fax 03-6280-5868
URL http://www.tokyogalaxy.ac.jp
Email info@tokyogalaxy.ac.jp
Tên gốc Nagai Sakiko
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 1/4/1986
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 40
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,358,000 Y

 

  1. TOKYO SHIBAURA INSTITUTE O FOREIGN LANGUAGES

東京芝浦外語学院

Address 3-1-12 UPChuo-Tofuku Bldg.,Kaigan, Minato-ku, tokyo 108-0022
Phone 03-5232-2285
Fax 03-5232-2284
URL http://www.tokyoshibaura.com
Email tokyoshibaura21@yahoo.co.jp
Tên gốc Obana Kyoko
Ngày giảng dạy Tiếng Nhật 1/10/2005
Yêu Cầu nhập học Tốt Nghiệp lớp 12
Học sinh Việt Nam (tính đến tháng 7/2014) 0
2 năm khóa Nhật ngữ Giờ học 1600 h
Tuần 80 Tuần
Tháng nhập học 1, 4, 7, 10
Tổng phí 1,436,400 Y