Home / Châu Mỹ / Du học Canada / Chương trình giáo dục của Canada.

Chương trình giáo dục của Canada.

Hệ thống giáo dục Canada gồm các trường công lập và tư thục từ mẫu giáo cho đến Đại học. Trẻ em Canada theo học mẫu giáo từ 1 đến 2 năm lúc 4, 5 tuổi trên cơ sở tự nguyện. Giáo dục thuộc về trách nhiệm của từng tỉnh theo hiến pháp Canada quy định, điều đó có nghĩa là có nhiều sự khác biệt giữa giáo dục các tỉnh.

Một điều đặc biệt trong hệ thống giáo dục của Canada là có quy định khác nhau về độ tuổi ở các cấp học giữa các bang khác nhau. Tuy nhiên, tiêu chuẩn khắp đất nước đều được đánh giá một cách đồng bộ. Đến lúc 6 tuổi thì vào lớp 1. Khi kết thúc lớp 11, 12, 13 tuỳ theo từng tỉnh, học sinh có thể theo học Đại học, Cao đẳng hoặc Cao đẳng dạy nghề.

Riêng tỉnh Quebec có thêm hệ thống Cepgep – là chữ viết tắt theo tiếng Pháp của Cao đẳng phổ thông dạy nghề và là 2 năm phổ thông hoặc 3 năm giáo dục kỹ thuật giữa bậc Trung học và Đại học. Sau khi tốt nghiệp Đại học, học sinh có thể đăng ký các chương trình Sau Đại học gồm chương trình Thạc sỹ từ 1 đến 2 năm, chương trình Tiến sỹ từ 3 đến 5 năm.

Trung học

Có rất nhiều trường Trung học tư thục và Công lập ở Canada nhận học sinh quốc tế. Tuy nhiên, mức học phí cho sinh viên quốc tế cao hơn nhiều so với mức phí dành cho sinh viên Canada, và cũng khác biệt giữa các khu vực. Các trường phải đăng ký với Bộ giáo dục của khu vực đó và phải đạt tiêu chuẩn, có chương trình phù hợp với quy định của Bộ.

Đại học

Mỗi trường Đại học đều có yêu cầu tuyển sinh riêng và định ra những yêu cầu xét tuyển độc lập. Một số trường Đại học yêu cầu các ứng viên phải có điểm TOEFL hoặc SAT hoặc ACT.

Học Bổng

Học bổng du học Canada được cấp thông qua một số hiệp định song phương giữa Canada, tỉnh Quebec, tổ chức Pháp ngữ, Chính phủ Việt Nam. Học sinh có thể tìm hiểu thông tin qua Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán, Tổ chức Pháp ngữ.

Ngoài ra, còn có học bổng của một số cơ sở giáo dục Canada, phần lớn là của các trường Đại học dành cho những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc.