Home / Châu Mỹ / Du học Canada / Các loại lệ phí xin thị thực Canada

Các loại lệ phí xin thị thực Canada

Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Canada, quý vị sẽ nộp lệ phí bằng tiền mặt đô-la Mỹ. Quý vị sẽ nhận được biên lai thu tiền sau khi nộp lệ phí

-         Thị thực nhập cảnh du lịch (sử dụng 1 lần): 75 USD + lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 4 tuần.

-         Thị thực nhập cảnh du lịch (sử dụng nhiều lần): 150 USD + lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 4 tuần.

-         Thị thực nhập cảnh du lịch (phí tối đa cho gia đình): 400 USD + lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 4 tuần.

-         Thị thực nhập cảnh du học: 125 USD + lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 3 tháng.

-         Thị thực nhập cảnh làm việc ngắn hạn: 150 USD + lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 3 tháng.

-         Giấy thông hành cho thường trú dân: 50 USD + lệ phí hành chính IOM (5 USD), thời gian xét là 4 tuần.

-         Thị thực cư trú tạm thời: 200 USD + lệ phí hành chính IOM (15 USD), thời gian xét là 4 tuần.

Lưu ý: Lệ phí hành chánh IOM sẽ được tính $15USD cho mỗi hộ chiếu khi quý vị nộp đơn xin thị thực ngắn hạn, du học, làm việc hoặc thị thực cư trú tạm thời, áp dụng tối đa 3 hộ chiếu trong cùng một bộ đơn.

Trong trường hợp trẻ em (dưới 18 tuổi) sử dụng chung hộ chiếu với bố hoặc mẹ thì lệ phí hành chánh IOM chỉ áp dụng cho bố hoặc mẹ mà thôi (áp dụng cho người trên 18 tuổi và đứng tên trên hộ chiếu).

Đối với đương đơn sử dụng hộ chiếu công vụ, lệ phí hành chánh IOM sẽ là $5USD cho mỗi hộ chiếu.

Lệ phí hành chánh IOM sẽ không áp dụng đối với đương đơn sử dụng hộ chiếu ngoại giao.

Xin lưu ý là tất cả lệ phí hành chánh đều không hoàn trả lại.