Home / Châu Mỹ / Du học Canada / Thủ tục bảo lãnh người thân qua Canada làm việc?

Thủ tục bảo lãnh người thân qua Canada làm việc?

Nay chị bảo lãnh tôi sang Canada để giúp việc, vậy tôi có được đi không? Nếu được thì trường hợp của tôi là đi bao lâu? Và phải mất bao nhiêu tháng hồ sơ mới hoàn tất?

Xin vui lòng tham khảo trang web http://www.cic.gc.ca/english/work/index.html để biết thông tin về việc xin visa làm việc.

Đối với việc xin visa làm việc, trước tiên người chủ của bạn tại Canada phải có sự chấp thuận của Cơ quan Nhân lực và Phát triển Kỹ năng của Chính phủ (HRSDC). Người chủ tương lai của bạn tại Canada sẽ liên hệ với cơ quan trên trước khi bạn xin visa làm việc và sau đó sẽ thông báo cho bạn biết khi việc làm của bạn được chấp thuận và hướng dẫn cho bạn các bước làm tiếp theo để xin visa.

Thủ tục có thể tìm trên trang web www.cic.gc.ca