Home / Châu Á / Du học Nhật Bản / Du học Nhật Bản – Thời hạn hồ sơ và các khoản chi phí

Du học Nhật Bản – Thời hạn hồ sơ và các khoản chi phí

I. Thời gian hồ sơ du học Nhật

- Thời điểm nhập học:

+ Kỳ tháng 1: Thời hạn hồ sơ từ ngày 15/4 đến 31/7
+ Kỳ tháng 4: Thời hạn hồ sơ từ ngày 1/6 đến 30/9
+ Kỳ tháng 7: Thời hạn hồ sơ từ ngày 15/11 đến 31/12
+ Kỳ tháng 10: Thời hạn hồ sơ từ ngày 1/1 đến 31/7

II. Các khoản phí du học:

1. Phí dự tuyển: Khi nộp hồ sơ vào các trường Nhật ngữ thì sẽ đóng cho Trường Nhật ngữ mình dự tuyển là: 21,000 yên ~ 35,000 yên

Chú ý:

- Do tùy vào từng Trường mà lệ phí dự tuyển sẽ có sự thay đổi

- Lệ phí dự tuyển không phải là lệ phí đăng kí (khoản phí này sẽ không hoàn trả lại khi đã đóng cho trường để dự tuyển hoặc khi kết quả của Cục xuất nhập cảnh là không được cấp giấy chấp nhận visa du học).

2. Tiền học phí:

Khóa 2 năm

Các khoản phí

Năm đầu tiên

Năm tiếp theo

Tổng số

Tiền nhập học

60.000 yên

-

60.000 yên

Tiền học phí

600.000 yên

600.000 yên

1.200.000 yên

Các khoản khác

80.000 yên

-

80.000 yên

Tổng

740.000 yên

600.000 yên

1.340.000 yên

Khóa 1 năm

6 tháng

Tiền nhập học

60.000 yên

-

60.000 yên

Tiền học phí

600.000 yên

300.000 yên

900.000 yên

Các khoản khác

80.000 yên

-

80.000 yên

Tổng

740.000 yên

300.000 yên

1.040.000 yên

Chú ý:

- Tất cả các khoản trên đã bao gồm thuế

- Không bao gồm tiền giáo trình, tiền bảo hiểm, tiền khám sức khỏe

- Tùy vào từng Trường mà lệ phí có sự thay đổi, Bảng phí trên có mục đích cho các học viên tham khảo. Cụ thể có thể liên lạc trực tiếp để có câu trả lời.

3. Tiền kí túc xá và chi phí sinh hoạt

Khóa 2 năm

Các khoản phí

Năm đầu tiên

Năm tiếp theo

Tiến ký túc xá (năm)

400.000 yên – 600.000 yên

400.000 yên – 600.000 yên

Tiền sinh hoạt phí (tháng)

30.000 yên – 50.000 yên

30.000 yên – 50.000 yên

Khóa 1 năm

6 tháng

Tiến ký túc xá (năm)

400.000 yên – 600.000 yên

200.000 yên – 300.000 yên

Tiền sinh hoạt phí (tháng)

30.000 yên – 50.000 yên

30.000 yên – 50.000 yên

Chú ý:

- Tiền kí túc xá : bao gồm tiền thuê nhà hàng tháng, tiền điện, nước, gas để phục vụ cuộc sống của học viên. Số tiền này sẽ được cho vào tài khoản ngân hàng của học viên. Tùy vào mức độ sử dụng của học viên mà sẽ trừ dần vào số tiền ban đầu đóng góp. Nếu còn dư sẽ được chuyển sang năm tiếp theo.

- Phí sinh hoạt: Số tiền này sẽ do các em mang theo khi sang Nhật để chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Tùy vào thành phố mà tiền phí sinh hoạt có những giao động khác nhau.